Landeninformatie

 Lidstaten / Benelux pilot

In welke landen kun je de eCMR gebruiken? Hoe zit dat in de Benelux? Zijn alle landen van de Europese Unie lid?

eCMR protocol verplicht

Alleen in landen die het eCMR protocol hebben geratificeerd (= lidstaat geworden bij het protocol), mag de eCMR gebruikt worden. Hoewel het CMR-verdrag door alle Europese lidstaten en een aantal andere landen is geratificeerd, is dat niet het geval met het eCMR-protocol.

Regels en afspraken voor het internationale vervoer van goederen zijn vastgelegd in het CMR-Verdrag. In februari 2008 werd het eCMR-protocol toegevoegd aan het CMR-verdrag, om te zorgen dat de CMR-vrachtbrief ook als elektronische variant is toegestaan.

Ontwikkeling eerste eCMR

Tussen het in werking treden van het eCMR-protocol en het feitelijk in gebruik nemen van de eerste eCMR vrachtbrief zat meer dan een decennium. Hieruit blijkt wel, dat de wetgeving vér vooropliep op de technische mogelijkheden. TLN, evofenedex en Stichting Vervoeradres hebben samen met Beurtvaartadres, TNO en vertegenwoordigers vanuit IT leveranciers de eerste elektronische vrachtbrief ontwikkeld, die volledig voldoet aan de wetgeving. Gestart als iVrachtbrief maar later omgedoopt tot TransFollow. In 2018 is TransFollow voor verdere ontwikkeling en Europese uitrol overgedragen aan ViaService een dochteronderneming van de International Road Union (IRU) Sindsdien heeft het project navolging gekregen van diverse andere commerciële en niet-commerciële organisaties in binnen- en buitenland. 

Keurmerk

Omdat er in de wet geen keurmerk of vergunningenstelsel is opgenomen, wordt aan de markt overgelaten om de elektronische vrachtbrief van diverse leveranciers te beoordelen op juridische en ICT-technische juistheid. In de Benelux pilot is juist gekozen voor een erkenningsregeling door de overheid. Alleen leveranciers, die door een overheidsinstantie (in Nederland is dat NIWO) zijn goedgekeurd, kunnen in de Benelux een elektronische vrachtbrief aanbieden.

Op deze pagina behandelen wij vragen over:

 • Welke landen zijn lid van het eCMR protocol?
 • Mag je de eCMR gebruiken naar België? (Benelux pilot)
 • Landeninformatie (spoiler: nog niet veel bekend)
 • Mag je de eCMR vrachtbrief gebruiken, als een land geen lidstaat is?
 Welke landen zijn lid van het eCMR protocol? 

 Welke landen zijn lid van het eCMR protocol?  

Op dit moment is ongeveer de helft van de landen, die lid zijn van het CMR verdrag, ook lid van het eCMR protocol. Elk jaar komen hier landen bij en dan wordt dit overzicht geactualiseerd.

Azerbeidzjan - Belarus -  Bulgarije - Denemarken - Duitsland - Estland - Finland -  Frankrijk - Griekenland - Iran - Kirgizië - Letland - Litouwen - Luxemburg - Moldavië - Nederland - Noord-Ierland - Noorwegen - Oekraïne - Oezbekistan - Oman - Portugal - Polen - Roemenië - Rusland - Slovenië - Slowakije - Spanje - Tadzjikistan - Tsjechië - Turkije - Turkmenistan -Verenigd Koninkrijk - Zweden - Zwitserland

(Nog) geen lid

In Europa zijn België, Noorwegen, Italië en Oostenrijk nog geen lidstaat van het eCMR protocol.

Binnen regeringskringen van Italië en Oostenrijk wordt nagedacht over lidmaatschap van het eCMR protocol. Het is moeilijk te zeggen op welke termijn er een besluit over het lidmaatschap wordt genomen.

België neemt een aparte positie in, omdat België in de Benelux deelneemt aan de pilot om elektronische vrachtbrieven van Nederland en Luxemburg toe te staan. Zie hieronder:  Mag je de eCMR gebruiken naar België?

Mag je de eCMR vrachtbrief gebruiken naar België?

Ja, mits er voldaan is aan een aantal extra voorwaarden. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de Kennisbank van SVA.

Welke voorwaarden zijn dat?

 1. De eCMR vrachtbrief mag alleen gekocht zijn bij één van de erkende leveranciers. 
 2. De eCMR vrachtbrief kan gebruikt worden, zolang de Benelux Beschikking geldig is. Op dit moment is de beschikking verlengd tot 2025.

In Nederland heeft het NIWO een erkenning gegeven aan een klein aantal leveranciers. Dit aantal wordt voorlopig niet uitgebreid. 

Welke leveranciers zijn erkend?

In Nederland:

 • Viaservice B.V. (TransFollow) te Amsterdam (Nederland)
 • Collect & Go B.V. te ’s-Hertogenbosch (Nederland)
 • Disruptive Logistic Innovations B.V. te Nijkerk (Nederland)
 • Cargoledger B.V. te Bussum (Nederland)
 • Logistiek Zonder Papier B.V. te Purmerend (Nederland)

In België:

 • Pionira N.V. te Brugge (België)
 • Dornach International SA te Brussel (België)
 • Transport-IT sprl te Tubize (België)
 • Ubidata SA te Etterbeek (België)
 • Havi Logistics bvba te Olen (België)

In Luxemburg:

 • Truckfly te Saint-Mandé (Frankrijk) 

Zijn er in andere landen nog aanvullende regels van toepassing op de elektronische vrachtbrief?
Het antwoord op deze vraag is tweeledig:
1. Voor zover de elektronische vrachtbrief tussen partijen van de vervoerovereenkomst wordt gebruikt, is het antwoord: nee, geen aanvullende regels. Het is voldoende als er aan het eCMR protocol wordt voldaan.
2. Voor zover de elektronische vrachtbrief wordt gebruikt als document, wat getoond wordt aan overheidsinstanties, is het antwoord: ja, er zijn aanvullende regels.

Overheidsinstanties zijn bijvoorbeeld: douane, inspectie, politie.
In Nederland is de overheid verplicht om de elektronische vrachtbrief te accepteren. Dat staat in artikel 15.3 van de Regeling Wegvervoer goederen (behorend bij de Wet Wegvervoer goederen). In andere lidstaten van de Europese Unie is dit nog niet overal uitgewerkt.
Kan de eCMR vrachtbrief ook in niet-lidstaten gebruikt worden?
In landen die nog geen lid zijn van het eCMR protocol is de eCMR vrachtbrief niet gelijkwaardig aan de papieren vrachtbrief. 

Print van de elektronische vrachtbrief
Is er een geitenpaadje mogelijk in landen die geen lid zijn van het eCMR protocol. Bijvoorbeeld, als het land geen eindbestemming is, maar doorvoerland (transito). 
De eenvoudigste manier is om de elektronische vrachtbrief om te zetten in een PDF en deze af te drukken. Helaas levert deze eenvoudige oplossing veel juridische vraagtekens over de status van deze geprinte vrachtbrief. Het is daarmee onduidelijk, of overheidsinstanties in niet-eCMR landen de geprinte vrachtbrief zullen accepteren.

Op dit moment zijn de regels van overheidsinstanties met betrekking tot de elektronische vrachtbrief in alle landen verschillend. Sommige landen accepteren de eCMR als vrachtbrief, wanneer een vrachtwagen onderweg wordt staande gehouden. Veel landen kennen daar nog geen regels voor. 
Er wordt op twee niveaus gewerkt aan erkenning van de elektronische vrachtbrief: in de EU en in de VN.
 
EU / eFTI verordening
Inmiddels is de eFTI Verordening aangenomen, die in 2025 in werking treedt.  De eFTI verordening bepaalt dat per die datum bevoegde instanties wettelijk verplichte informatie die door marktdeelnemers elektronisch beschikbaar wordt gesteld, moeten aanvaarden. Oftewel, de Europese Unie ontwikkelt datamodellen en gemeenschappelijke procedures, zodat overheidsinstanties toegang krijgen tot eFTI platformen. 

VN / operationalization of eCMR
Het CMR verdrag en het eCMR protocol zijn verdragen van de Verenigde Naties. Ook op dit niveau wordt er gewerkt aan implementatievraagstukken. Het overleg hierover gebeurt in de Working Party on Road Transport van de UNECE. Hiervoor is een Group of Experts on the Operationalization of the Additional Protocol eCMR actief, waarin experts van diverse landen en NGO's actief zijn.